Privacy policy

Uw privacy nemen wij zeer serieus. In deze privacyverklaring kunt u dan ook lezen hoe HertogWonen omgaat met uw gegevens. 
 
Welke gegevens worden door HertogWonen vastgelegd?
 
* U bent op zoek naar een object
Wanneer u HertogWonen inschakelt bij de huur (of aankoop) van een object of een bezichtiging doet bij een object, dan kunnen wij de volgende gegevens vastleggen:

- uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
- het zoekprofiel waarin uw wensen omtrent een object zijn opgenomen
- gegevens over uw woonwensen
- uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling
- overige informatie die u aan ons verstrekt.

* U verhuurt (of verkoopt) uw object
Wanneer u HertogWonen inschakelt bij de verkoop of verhuur van uw object, dan leggen wij de volgende gegevens vast:

- uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
- de reden van verhuur of verkoop, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk
- de datum van aanmelding van het object en de periode dat het object te koop of te huur staat of heeft gestaan
- de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs of huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde
- beeldmateriaal zoals foto’s en video’s van het object
- de reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht
- wanneer het object is verhuurd of verkocht: de transactiegegevens zoals de huur- of verkoopprijs en de transactiedatum
- overige informatie die u aan ons verstrekt.

 Waar gebruikt HertogWonen deze gegevens voor?
 
* U bent op zoek naar een andere object
Wanneer u HertogWonen inschakelt bij de huur (of aankoop) van een object of een bezichtiging doet bij een object. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

- om informatie toe te sturen omtrent andere objecten
- om het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren
- voor het opstellen van formele documenten zoals huur- of koopovereenkomst en bijbehorende zaken.

* U gaat een woning huren
Nadat u akkoord heeft gekregen voor het huren van een woning, wordt u gescreend om te bepalen of u kredietwaardig bent voor het huren van deze woning. Hiervoor heeft HertogWonen recente inkomensgegevens van u nodig. Tevens zal u zich middels een geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitsbewijs) dienen te legitimeren.

Middels uw inschrijving via de website van HertogWonen geeft u ondubbelzinnig toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de screening op kredietwaardigheid voor de huur van een woning.

* U verhuurt (of verkoopt) uw object
HertogWonen kan uw gegevens gebruiken om de opdracht die u ons heeft verleend uit te voeren. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

- om uw object bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op Pararius of Funda, op onze website of in verkoopbrochures
- voor het toezenden van informatie over producten en diensten van HertogWonen; als u zich hiervoor wilt afmelden dan kunt u hiervoor contact opnemen met ons.  
 
Beveiliging en bewaartermijn
HertogWonen zal ervoor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Onze website beschikt over het SSL-certificaat. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.

Toegang medewerkers HertogWonen
Medewerkers van HertogWonen hebben toegang tot persoonsgegevens om de noodzakelijke werkzaamheden uit te kunnen voeren. In de arbeidsovereenkomst tussen HertogWonen en diens medewerkers is een geheimhoudingsplicht opgenomen. Medewerkers van HertogWonen zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Inzage, correctie en verwijdering
Verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens kunt u richten aan HertogWonen onder vermelding van uw naam en adres. Wij zullen in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal ons makelaarskantoor de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. 

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze site zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen?
Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons kantoor, te bereiken via telefoonnummer 073-6314856 of e-mail info@hertogwonen.nl.